رگلاتور سوخت ولوو ۷۳۴

  • رگلاتور سوخت به نام پمچه برقی سوخت نیز مشهور است.
  • جهت تنظیم دبی سوخت در دیزل ها به کار می رود.