سنسور مگنتیک پیکاپ رزوه 16 – فروش سنسور دور – MSP6724

سنسور مگنتیک پیکاپ
سنسور مگنتیک پیکاپ