فروش و تعمیر اگزوز دیزل ژنراتور کاترپیلار caterpillar

 انواع انبار اگزوز دیزل ژنراتور 

  1. منبع اگزوز جذب‌کننده صدا
  2. انبار اگزوز صدا خفه کنراکتیو یا منعکس‌شده
  3. نباره اگزوز یا خفه کن ترکیبی