فروش دیزل ژنراتور کامینز 27 کاوا مدل X2.5-G2

دیزل ژنراتور کامینز مدل X2.5-G2