فروش کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلووات لواتو ایتالیا بوبین 48VDC

کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلووات لواتو ایتالیا بوبین 48VDC