فروش فیلتر آبگیرگازوئیل دیزل ژنراتور کامینز KTA19-G4- فیلترآبگیر FS1000

فیلتر آبگیر گازوئیل دیزل کامینز یا فیلترآبگیر سوخت دیزل کامینز KTA19-G4 – فروش فیلتر آبگیر گازوئیل دیزل ژنراتور کامینز مدل        KTA19-G4  – تعویض و فروش فیلتر