فروش فیلتر آبگیرگازوئیل دیزل ژنراتور کامینز QSZ13-G5- فیلترآبگیر FS19898

فیلتر آبگیر گازوئیل دیزل کامینز یا فیلترآبگیر سوخت دیزل کامینز QSZ13-G5 – فروش فیلتر آبگیر گازوئیل دیزل ژنراتور کامینز مدل        QSZ13-G5  – تعویض و فروش فیلتر