فیلتر های پرکینز 1106A70TAG4-فروش فیلترهای دیزل ژنراتور پرکینز

پارت نامبرهای فیلترهای دیزل پرکینز 1106A70TAG4

  • فیلتر هوا : 265C831
  • فیلتر‌روغن : 4627133    2X
  • فیلتر‌سوخت : 4415122
  • فیلتر آبگیر :26561118