فیلتر های پرکینز 4008TAG2A – فروش فیلترهای دیزل ژنراتور پرکینز

پارت نامبرهای فیلتر های دیزل پرکینز 4008TAG2A

  • فیلتر هوا : S5514
  • فیلتر روغن : 4324909
  • فیلتر سوخت : 4759205