فیلتر سوخت 20976003 – فروش فیلتر سوخت دیزل ژنراتور ولوو TAD-940GE

شماره فنی فیلتر گازوئیل دیزل ژنراتور ولوو TAD-940GE

  • 20430751 پارت نامبر اصلی (توقف تولید)

جایگزین:

  • 22490372
  • 20976003