فیلتر گازوئیل دیزل ژنراتور کامینز QSX15-G4 – فیلتر سوخت FF5776

پارت نامبر فیلتر گازوئیل QSX15-G4

  • FF5776
  • FF5825NN
  • FF5805