ماژول واحد حفاظت اضافی ID-RPU – واحد حفاظت اضافی موتور برای کنترلر

مشخصات فنی ID-RPU

  • واحد حفاظت موتور اضافی برای کنترلر InteliDrive DCU Marine
  • ماژول پشتیبان برای موتورهای دریایی
  • تعویض خودکار بین منبع تغذیه اولیه و ثانویه
  • 5 کانال خاموش شدن با تشخیص قطعی سیم