موتور برق 2/2 دایشین مدل SEB3000HA

موتور برق بنزینی دایشین مدل SEB3000HA