موتور برق 3 کیلووات بنزینی روبین – سوبارو مدل RGX3600

موتور برق 3 کیلووات سوبارو مدل RGX3600