فروش کنتاکتور 12 آمپر 5/5 کیلووات لواتو ایتالیا بوبین 230VAC

کنتاکتور 12 آمپر 5/5 کیلووات لواتو ایتالیا بوبین 230VAC