فروش کنتاکتور 12 آمپر 5/5 کیلووات لواتو ایتالیا بوبین 48VDC

کنتاکتور 12 آمپر لواتو ایتالیا بوبین 48VDC