فروش کنتاکتور 38 آمپر 18 کیلووات لواتو ایتالیا بوبین 48VDC

کنتاکتور 38 آمپر 18 کیلووات لواتو ایتالیا بوبین 48VDC