روغن موتور 20 لیتری بهران سوپر توربو 15W40 دیزل ژنراتور

ویژگی های این روغن :

کاهش تشکیل رسوب و لجن

افزایش طول عمر موتور

خاصیت پاک کنندگی و پراکنده سازی عالی

خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی