پروانه رادیاتور کامینز KTA38

پارامترهای مهم:

  • تعداد پره
  • اندازه پروانه
  • کیفیت متریال
  • جنس پروانه
  • تطبیق با استاندارد