ماژول ارتباطی PLC FATEK سری FBs

انواع 

  • FBS-CM25
  • FBS- CM22
  • FBS-CM55
  • FBS-CM25C