ماژول کومپ IC-NT CT-BIO7

مشخصات فنی IC-NT CT-BIO7

قابل استفاده برای :

  • InteliCompactNT SPtM
  • InteliCompactNT MINT

یک ورودی اندازه گیری جریان AC اضافی

ورودی جریان هیبریدی و ماژول ورودی / خروجی باینری