روغن موتور دیزلی 20 لیتری شل Rimula D 15W40

ویژگی های این روغن :

خاصیت ضدسایش

حفاظت خوب موتور

خاصیت پایداری حرارتی