توربو شارژر کامینز 6CT8.3 با پارت نامبر 3535638

 

افزایش راندمان و کارایی موتور

مخصوص دیزل ژنراتور کامینز

مدل : 6CT

پارت نامبر: 4050201 و 4050202