راه اندازی پست فشار متوسط بیمارستان شهید رجایی کرج

راه اندازی پست رجایی

راه اندازی پست فشار متوسط بیمارستان شهید رجایی کرج

اجرای این پروژه شامل:

 • 1:حمل ترانس و تابلو تا پست مربوطه
 • 2:تخلیه ترانس و تابلو ها توسط جرثقیل
 • 3:نصب تابلو های فشار ضعیف و فشار متوسط
 • 4:کابل کشی و اجرای سر کابل های فشار متوسط
 • 5:کابل کشی و نصب کابلشو های فشار  ضعیف
 • 6:کانکشن تمامی کابل ها (فشار ضعیف و فشار متوسط)
 • 7:انجام تست های روتین و راه اندازی

تخلیه تابلو فشار متوسط-ماه صنعت انرژی

دسته بندی پست های فشار متوسط از لحاظ ساختاری

۱- پست هوایی

۲- پست ساختمانی:
پست زیر زمینی، شامل: پست چند ترانسفورماتوره و پست تک ترانسفورماتوره
پست رو زمینی، شامل: پست چند ترانسفورماتوره و پست تک ترانسفورماتوره

۳- پست پیش ساخته (کامپکت):
قابل تردد
غیر قابل تردد
دفنی
دوطبقه
سیار
PAd mounted

 

 

اجزای اصلی پست های فشار متوسط

 • ۱- بخش LV
 • ۲- بخش MV
 • ۳- ترانسفورماتور
 • ۴- اتصال زمین
 • ۵- هادی های ارتباطی و سایر

 

چهارنوع پست از دیدگاه مشترک و شرکت برق

۱- پست عمومی: زمین و تجهیزات متعلق به شرکت برق است.
۲- پست اختصاصی: زمین و تجهیزات متعلق به مشترک است.
۳- پست عمومی اختصاصی: زمین متعلق به مشترک و تجهیزات متعلق به اداره برق است.
۴- پست پاساژ: زمین از طرف مشترک تامین شده و فاقد بخش ترانسفورماتور و LV است. صرفاً یک کلید خانه برای قطع و وصل بخش MV وجود دارد.

 

کانکشن کردن کابل-ماه صنعت انرژی نصب تابلو فشار ضعیف-ماه صنعت انرژی نصب تابلو فشار متوسط-ماه صنعت انرژی راه اندازی پست فشار متوسط-ماه صنعت انرژی راه اندازی پست فشار متوسط-ماه صنعت انرژی

راه اندازی پست فشار متوسط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *