سرج ارستر چیست ؟

سرج ارستر یک وسیله ی الکتریکی می باشد که برای محافظت از وسایل الکتریکی در مقابل جریان و ولتاژ غیر عادی به کار می رود و ولتاژ را در آستانه ی 120 ولت نگه‌می‌دارد. وقتی آستانه ای بالاتر از 120 ولت باشد سرج پروتکتور ولتاژ را پایین می آورد یا آن را متوقف می کند. بدون سرج پروتکتور اگر ولتاژی بالاتر از 120 ولت باشد آن دستگاه صدمه‌می‌بیند. سرج پروتکتورها از وسایل الکترونیکی در مقابل جریان برق محافظت‌می‌کنند. هنگام برخورد صاعقه به زمین یا ساختمان، در اثر میدان الکترومغناطیسی ایجاد‌شده در آن محل، وسایل الکترونیکی در ساختمان‌هایی که تا شعاع ۲ کیلومتری از محل برخورد صاعقه قرار دارند، در معرض آسیب قرار خواهندگرفت.

حتی در ساختمان هایی که مجهز به صاعقه گیر خارجی هستند و به اصطلاح دارای حفاظت اولیه باشند، در اثر برخورد مستقیم صاعقه به ساختمان، جریان بالای رعد و برق از طریق صاعقه گیر به سیستم زمین منتقل می شود و ۵۰% از این جریان از طریق سیستم همبندی به سیستم قدرت و کابل کشی ساختمان بر می گردد. این برگشت جریان باعث تخریب تجهیزات الکتریکی و گاهی اوقات باعث از بین‌رفتن اطلاعات داده ای مهم‌می‌شود و بعضی مواقع تبعاتی جبران ناپذیر در بر خواهدداشت. لذا با در نظر‌گرفتن ارستر در سیستم، این جریان ایجادشده در اثر صاعقه، مجددا به سیستم ارت (زمین) برمی‌گردد.

انواع

  •  کلاس B یا تایپ 1
  •  کلاس C یا تایپ 2
  • سرج ارستر کلاس ترکیبی یا تایپ 2 + 3
  •  سیستم خورشیدی یا سلول خورشيدی
  • سرج ارستر دیتا و مخابراتی
  • اسپارک گپ