در حال نمایش یک نتیجه

رله کنترل

رله کنترل، یک سوئیچ یا یک کلید الکترومغناطیسی است که تحت عنوان رله نیز شناخته‌می‌شود. یک رله کنترل به جریان الکتریکی اجازه می‌دهد تا از طریق یک سیم‌پیچ رسانا عبور کند و یک کلید را باز یا بسته کند. همچنین از جریان مدار محافظت‌می‌کند.

با‌استفاده از رله کنترل، کاربران نیازی به چرخاندن دستی سوئیچ برای جداسازی یا تغییر وضعیت مدار‌الکتریکی ندارند. در حال حاضر، رله‌های کنترل نقش مهمی در دستگاه‌های الکترونیکی امروزی ایفا می‌کنند. رله ها قطعات الکترونیکی هستند که بخش های الکترونیکی موتورها، نیروگاه‌ها، سیستم‌های منبع تغذیه، ترانزیستورها و بسیاری دیگر را تامین می‌کنند.

 انواع آن :

رله حالت جامد : از اجزای حالت جامد برای انجام عملیات سوئیچینگ بدون جابجایی هیچ قطعه ای استفاده‌می‌کند.

کنتاکتور : یک رله بزرگ که برای تغییر مقدار زیادی توان الکتریکی، از کنتاکت‌هایش استفاده‌می‌کند.

رله الکترومغناطیسی : ساخته‌شده با اجزای الکتریکی، مکانیکی و مغناطیسی و‌دارای سیم‌پیچ‌های عامل و کنتاکت‌های مکانیکی‌است. از این رو، هنگامی که سیم‌پیچ توسط‌یک سیستم تغذیه، فعال می‌شود، کنتاکت مکانیکی باز یا بسته‌می‌شود. سیستم تغذیه‌دارای 2 نوع AC و DC می‌باشد.

رله حفاظت از اضافه بار حرارتی : بر اساس اصل اثر حرارتی انرژی الکتریکی کار‌می‌کند. بدین ترتیب که، هنگام عبور جریان بیش از حد، از مدار و در پی آن افزایش دما در نوار فلزی، مدار باز‌می‌شود.

دسته تجهیزات برق صنعتی

انواع رله کنترلی