در حال نمایش یک نتیجه

تراز لیزری

تراز لیزری‌چیست؟

این وسیله مانند متر لیزری یکی از انواع ابزارآلات اندازه گیری‌است،اما این‌بار برای سنجش، ایجاد شیب، تراز و عمود کردن سطوح بر هم‌دیگر استفاده‌می‌شود. به بیانی ساده دستگاهی الکترونیکی‌است که پرتویی قرمز یا سبز را در امتداد محور افقی و عمودی پخش می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر در مورد متر لیزری گفته شد ابزارهایی از این دست به علت سرعت و دقت عمل بالا، کار را آسان‌کرده و در نتیجه از پرکاربردترین دستگاه‌ها در عملیات عمرانی و ساخت و ساز به شمارمی‌رود.

تراز لیزری‌چگونه کارمی‌کند؟

پرتوهایی که به صورت اشعه‌ی لیزر از دستگاه خارج می‌شوند سه خط تراز عمود بر هم را تشکیل‌می‌دهند که یکی به صورت عمود و دو خط دیگر در راستای افق ایجادشده و زاویه‌ی 90 درجه به وجودمی‌آورند. استفاده از ترازلیزری، 4 نقطه شاقولی به کاربر می‌دهد که در واقع محل اتصال دو خط عمود و خط افق و نقطه‌ای در پایین دستگاه‌است. دستگاه تراز توانایی نمایش هر یک از خطوط را به صورت واحددارد تا در صورت عدم نیاز، کار با تراز را آسان‌ و ساده‌ترکند.

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

فروش تراز لیزری بوش