فروش و تعمیر اگزوز دیزل ژنراتور ام تی یو – MTU

 انواع انبار اگزوز دیزل ژنراتور 

  1. منبع اگزوز جذب‌کننده صدا
  2. انبار اگزوز صدا خفه کنراکتیو یا منعکس‌شده
  3. نباره اگزوز یا خفه کن ترکیبی