فیلتر سوخت دیزل ژنراتور – فروش انواع فیلتر سوخت دیزل ژنراتور

انواع فیلتر گازوئیل :

  • فيلتر گازوئیل ذره گیر
  • فيلتر گازوئیل جذبی