حفاظت در برق

سیستم حفاظت در سیستم برق-حفاظت در برق - ماه صنعت انرژی

سیستم حفاظت در سیستم برق

این بخش از وب سایت ما تقریباً همه موارد مربوط به سیستم حفاظت در سیستم قدرت برق شامل شماره استاندارد ، نحوه اتصالات در ترمینال ، کدهای رنگی در کابل‌های چند رشته‌ای ، باید‌ها و نباید‌ها را در اجرا در بر می‌گیرد.

همچنین شامل اصول رله ها و طرح‌های مختلف حفاظت در برق از جمله طرح‌های ویژه حفاظت از سیستم قدرت مانند رله‌های دیفرانسیل ، حفاظت از خطای زمین محدود‌شده ، رله‌های جهت دار و رله‌های دیستانس و غیره می‌باشد.

جزئیات حفاظت ترانسفورماتور، حفاظت ژنراتور ، حفاظت خطوط انتقال حفاظت بانک خازنی‌ها هم داده می‌شوند . این بخش تقریباً همه چیز راجع به حفاظت از سیستم قدرت را در بر‌می‌گیرد.

تست تابلو ، ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری مانند تست ترانسفورماتور جریان ، تست ولتاژ یا ترانسفورماتور ولتاژ و رله حفاظت مرتبط با جزئیات توضیح داده‌می‌شود.

مدارهای قطع و وصل ، نشانگر و مدارهای هشدارمختلف برای کلید های مخلف نیز شامل و توضیح داده‌شده‌است.

هدف حفاظت از سیستم برق

هدف حفاظت از سیستم برق جداسازی بخش معیوب سیستم انرژی الکتریکی از بقیه سیستم است به طوری که قسمت باقیمانده می تواند رضایت بخش عمل کند و بدون آسیب شدید ناشی از جریان خطا باشد.

در حقیقت کلید ،سیستم معیوب را از بقیه سیستم سالم جدا می‌کند و این کلیدها به دلیل سیگنال تریپی که از رله جفاظتی ناشی می‌شود به طور خودکار در طول خطا باز می‌شوند.

فلسفه اصلی در مورد حفاظت این‌است که هیچ حفاظتی از سیستم برق نمی‌تواند مانع از جاری شدن جریان خطا از طریق سیستم شود ، تنها با قطع سریع مسیر اتصال کوتاه‌شده از سیستم می تواند از ادامه جریان خطا جلوگیری کند.

برای برآوردن این قطع اتصال سریع ، رله‌های حفاظتی باید از موارد زیر استفاده کنند.

سیستم حفاظت در سیستم برق

بیایید بحثی در مورد مفهوم اساسی سیستم حفاظت در سیستم قدرت و هماهنگی رله‌های حفاظتی داشته‌باشیم.

رله‌های حفاظت از سیستم قدرت

در تصویر اتصال پایه رله حفاظتی نشان داده‌شده‌است. کاملاً ساده‌است .

ثانویه ترانسفورماتور جریان به کویل رله جریان و ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ به کویل رله ولتاژ وصل می‌شود.

هرگاه خطایی در مدار فیدر رخ دهد ، جریان ثانویه متناسب CT از طریق کویل رله جریان جریان می‌یابد که به موجب آن mmf آن سیم‌پیچ افزایش می‌یابد. این افزایش mmf برای بستن مکانیکی تیغه نرمالی باز( NO ) رله کافی‌است.

این تیغه رله در واقع مدار سیم‌پیچ تریپ (قطع) DC را بسته و تکمیل می‌کند و از این رو سیم‌پیچ تریپ فعال می‌شود. mmf از سیم‌پیچ تریپ حرکت مکانیکی مکانیسم قطع کلید را آغاز می‌کند و در نهایت کلید برای جدا کردن خطا قطع‌می‌کند.

عملکردهای  مورد نیاز رله حفاظتی

قابلیت اطمینان

مهمترین نیاز رله حفاظتی قابلیت اطمینان‌است. آنها مدت طولانی قبل از وقوع خطا بیکار می‌مانند. اما اگر خطایی رخ دهد ، رله‌ها باید فوراً و به درستی پاسخ دهند.

انتخاب

 رله باید فقط در شرایطی که خطا وجود دارند عمل و کار کنند. ممکن‌است شرایط عادی در هنگام خطا وجود داشته‌باشد که پس از برخی تأخیر در زمان قطعی ، برخی از رله هایی که نیاز نیست نباید عمل کنند ، از این رو رله حفاظتی باید به اندازه کافی قادر به انتخاب شرایط مناسب برای عمل کردنش‌ باشد.

حساسیت

تجهیزات رله باید به اندازه کافی حساس باشند تا در صورت عبور از سطح خطا فقط از حد از پیش تعریف‌شده ، با اطمینان قابل استفاده‌باشد.

سرعت

رله‌های حفاظتی باید با سرعت لازم کار کنند. باید یک هماهنگی صحیح در رله‌های حفاظتی سیستم های قدرت ارائه شده‌باشد به گونه‌ای که با وجود خطا در یک قسمت از سیستم نباید بخش سالم دیگر مختل شود.

جریان خطا ممکن‌است در بخشی از قسمت سالم جریان یابد زیرا آنها به صورت الکتریکی متصل هستند اما رله‌های مرتبط با آن بخش سالم نباید سریعتر از رله‌های قسمت معیوب کار کنند در غیر این صورت ممکن‌است قطع ناخواسته سیستم سالم رخ دهد.

مجدداً اگر رله مربوط به قسمت معیوب به علت هرگونه خطا در آن یا دلیل دیگری در زمان مناسب کار نکند ، باید فقط رله بعدی مرتبط با بخش سالم سیستم برای جداسازی خطا کار کند.

از این رو نباید خیلی آهسته باشد که باعث آسیب به تجهیزات شود و نه خیلی سریع که ممکن‌است منجر به عملکرد ناخواسته شود.

عناصر مهم برای حفاظت از سیستم برق

تابلو

معمولا متشكل از کلید روغنی فله ای یا حجمی، کلید حداقل روغن ، کلید SF6 ، کلید هواي انفجارو کلید خلاء و غيره‌است. کلید اصلی‌ترین سیستم حفاظتی در حفاظت در برق‌است و با باز کردن تیغه‌ها ، به طور خودکار قسمت معیوب سیستم را جدا‌می‌کند.

حفاظت

رله‌های حفاظتی سیستم به طور عمده شامل رله‌های جریان ، رله ولتاژ ، رله‌های امپدانس ، رله‌های توان ، رله‌های فرکانس و غیره‌است.

بر اساس پارامتر عملکرد ، رله‌های زمان مشخص ، رله‌های زمان معکوس ، رله‌های پله‌ای و غیره تشکیل می‌شود و بر اساس مشخصات عملکرد ، منطقی به عنوان رله‌های دیفرانسیل ، رله‌های اضافه شار و غیره‌است. در حین خطا ، رله حفاظتی سیگنال تریپ را به کلید مرتبط برای باز کردن تیغه‌های خود می‌دهد.

باتری پست

معمولا کلیه کلیدهای سیستم برق DC (جریان مستقیم) هستند. از آنجا که برق DC در باتری قابل ذخیره‌است و اگر شرایطی رخ دهد که خرابی کامل در ورودی رخ دهد ، باز هم می‌توان کلیدرا با برق باتری قطع کرده و آن را شارژ کند. از این رو باتری یکی دیگر از موارد اساسی سیستم برق‌است. مدتی از آن به عنوان قلب ایستگاه برقی یاد می‌شود. باتری پست برق و یا به سادگی یک باتری ایستگاه حاوی تعدادی سلول‌است که برای مدت زمان کافی دارای شارژ‌بوده تا بتوان در هر گونه قطعی کامل از توان آنها برای عملکرد و قطع و وصل رله‌ها و کلید‌ها استفاده‌کرد.حفاظت در برق

مقالات مرتبط :

نکات ایمنی در رابطه با خطوط برق هوایی

حفاظت و خطاهای ترانسفورماتور

لینک زبان اصلی مقاله :

Protection System in Power System

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *