کمپرسور

کمپرسور


کمپرسور

comperssor چیست؟

 یکی از دستگاه های مکانیکی است که امروزه در صنایع کوچک و بزرگ کاربرد فراوانی دارد. در واقع کار آن، ایجاد نیروی مکش لازم برای مکیدن گاز مبرد از اواپراتور، متراکم کردن گاز و سپس فرستادن آن به کندانسور است، که در آن گاز به مایع تبدیل می شود. مکندگی comperssor گاز را از سمت راست فشار قوی منتقل می کند و حجم گازی که باید متراکم شود، بستگی به میزان جابجایی پیستون کمپرسور دارد.

فروش کمپرسور و انواع آن

از انواع کمپرسور :

دارای انواع مختلفی هستند. دسته بندی های گوناگون، کمپرسورها را بر پایه ویژگی های گوناگون طبقه بندی می کنند.

در یکی از رایج ترین این طبقه بندی ها، ها را بر پایه ویژگی های گوناگون طبقه بندی می کنند.

  •  دینامیکی
  •  جابجایی مثبت
  • روتاری پره ای
  •  اسکرال
  • تشدید کننده های فشار
  • comperssor های کمکی

هوای فشرده شده از قبل را تا فشار بالاتری متراکم می سازد.دسته‌بندی‌های گوناگون، این دستگاه  را بر پایه ویژگی‌های گوناگون طبقه‌بندی می‌کنند.

comperssor به دو دسته تقسیم می‌شوند:

چارت کمپرسور

.

.

فروش کمپرسور و انواع آن

مدل های پیستونی شامل موارد زیر است :

کمپرسور - ماه صنعت انرژی