بایگانی دسته‌ی: پروژه دیزل ژنراتور

پروژه بیمارستان با هنر کرج

رفع عیب دیزل بیمارستان باهنر

پروژه بیمارستان با هنر کرج رفع عیب مشکل خاموش شدن دیزل ژنراتور به علت خطای آندر فرکانس و آندر ولتاژ   مزایای سنکرون کردن    افزایش قابلیت اطمینان و افزونگی: بهبود قابلیت اطمینان و افزونگی برای هر دو حالت  بار های بحرانی و غیر بحرانی. این سیستم اطمینان می دهد که همیشه قدرت کافی و […]

پروژه بیمارستان امام صادق

راه اندازی دیزل بیمارستان امام صادق

پروژه بیمارستان امام صادق  راه اندازی دیزل ژنراتور و تابلو چنج آور بیمارستان امام صادق هشتگرد انجام این پروژه شامل: 1:وایرینگ کامل فرمان 2:نصب موتور روی کلید های اصلی و دیزل ژنراتور 3:راه اندازی دیزل     مزایای سنکرون کردن    افزایش قابلیت اطمینان و افزونگی: بهبود قابلیت اطمینان و افزونگی برای هر دو حالت […]