بایگانی دسته‌ی: پروژه UPS

راه اندازی دو دستگاه یو‍‍‍ پی اس 160 کاوا بیمارستان شهید رجایی تهران

راه اندازی دو دستگاه یو‍‍‍ پی اس 160 کاوا بیمارستان شهید رجایی تهران - ماه صنعت انرژی

راه اندازی دو دستگاه UPS راه اندازی دو دستگاه یو‍‍‍ پی اس 160 کاوا بیمارستان شهید رجایی این دو دستگاه یو پی اس مربوط به دستگاه MRI جدید بیمارستان که تمامی کارهای آن توسط تیم اجرایی ماه صنعت انجام گردید… UPS (منبع تغذیه‌ی بدون وقفه) چیست؟ این واژه مخفف Uninterruptible Power Supply (منبع تغذیه‌ی بدون وقفه […]