در حال نمایش 10 نتیجه

موتورسازان

شرکت موتورسازان در سال ۱۳۷۵ موفق گرديد بعنوان اولين توليد كننده نيروي محركه كشور ، گواهينامه استاندارد بین المللي مديريت كيفيت ايزو ۹۰۰۲ از دو موسسه معتبر بين الملليDNV و SGS دريافت نمايد و طي سال ۱۳۸۰ موفق به كسب گواهينامه استاندارد زيست محيطي ايزو ۱۴۰۰۰ گرديد.

در تداوم برنامه هاي اصلاح و توسعه سيستم   هاي مديريتي , طي سال ۱۳۸۱ گواهينامه استاندارد بين المللي مديريت ايمني و بهداشت شغلي(OHSAS ۱۸۰۰۱ ) را نيز دريافت نمود.
همچنين در اوايل سال ۱۳۸۴ شركت توانست گواهينامه استاندارد  ISO\TS۱۶۹۴۹ را نيز دريافت  نمايد.
در سال ۱۳۸۸ موفق به اخذ استاندارد ايزو ۱۰۰۰۲ دريافت و رسيدگي به شكايت مشتريان از موسسه توف نورد آلمان گرديد. و از چند سال گذشته هم اكنون همه استانداردهاي ياد‌شده در شركت حفظ و الزامات آنها جاري و نهادينه شده‌است.
موتورسازان
شرکت موتورسازان

خرید دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور - نحوه انتخاب - مشخصات - قیمت

دیزل ژنراتور موتورسازان 63 کاوا مدل MT440A-75GD

خرید دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور - نحوه انتخاب - مشخصات - قیمت

دیزل ژنراتور موتورسازان 135 کاوا مدل MTI660A-163GD

خرید دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور - نحوه انتخاب - مشخصات - قیمت

دیزل ژنراتور موتورسازان 100 کاوا مدل MT660A-130GD

خرید دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور - نحوه انتخاب - مشخصات - قیمت

دیزل ژنراتور گازی موتورسازان 55 کاوا مدل MN660A-70GN

خرید دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور - نحوه انتخاب - مشخصات - قیمت

دیزل ژنراتور موتورسازان 80 کاوا مدل MTI440C-100GD

خرید دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور - نحوه انتخاب - مشخصات - قیمت

دیزل ژنراتور موتورسازان 67.6 کاوا 1006.6G

خرید دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور - نحوه انتخاب - مشخصات - قیمت

دیزل ژنراتور موتورسازان 33 کاوا MN440A-45GN – گازی

خرید دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور - نحوه انتخاب - مشخصات - قیمت

دیزل ژنراتور موتورسازان 49.5 کاوا مدل 4.248G

خرید دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور - نحوه انتخاب - مشخصات - قیمت

دیزل ژنراتور موتورسازان 47.2 کاوا مدل 4.236G

خرید دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور - نحوه انتخاب - مشخصات - قیمت

دیزل ژنراتور موتورسازان 25.7 کاوا 3.152G