نمایش دادن همه 10 نتیجه

موتورسازان

شرکت موتورسازان در سال ۱۳۷۵ موفق گرديد بعنوان اولين توليد كننده نيروي محركه كشور ، گواهينامه استاندارد بین المللي مديريت كيفيت ايزو ۹۰۰۲ از دو موسسه معتبر بين الملليDNV و SGS دريافت نمايد و طي سال ۱۳۸۰ موفق به كسب گواهينامه استاندارد زيست محيطي ايزو ۱۴۰۰۰ گرديد.

در تداوم برنامه هاي اصلاح و توسعه سيستم   هاي مديريتي , طي سال ۱۳۸۱ گواهينامه استاندارد بين المللي مديريت ايمني و بهداشت شغلي(OHSAS ۱۸۰۰۱ ) را نيز دريافت نمود.
همچنين در اوايل سال ۱۳۸۴ شركت توانست گواهينامه استاندارد  ISO\TS۱۶۹۴۹ را نيز دريافت  نمايد.
در سال ۱۳۸۸ موفق به اخذ استاندارد ايزو ۱۰۰۰۲ دريافت و رسيدگي به شكايت مشتريان از موسسه توف نورد آلمان گرديد. و از چند سال گذشته هم اكنون همه استانداردهاي ياد‌شده در شركت حفظ و الزامات آنها جاري و نهادينه شده‌است.
موتورسازان
شرکت موتورسازان