در حال نمایش 5 نتیجه

سنسور دمای هوا ورودی

سنسور دما هوای ورودی تغییرات مقاومت در پاسخ به قرائت دمای هوا را تعیین می کند، (IAT) تغییرات مقاومت را در پاسخ به دمای هوای ورودی محاسبه می‌کند.

IAT دمای هوا را در منیفولد ورودی هوا اندازه گیری می‌کند. ECM از داده های گرفته‌شده توسط سنسور IAT برای تنظیم زمان تزریق سوخت و تنظیم نسبت سوخت به هوا استفاده می‌کند. ممکن‌است  که سنسور های ورودی موتورهای دیزل کثیف شوند، رسوب سنسور دمای هوای ورودی ناشی از احتراق دوده هنگام احتراق در هنگام همپوشانی سوپاپ ها است و مقاومت سنسور با افزایش دمای هوای اطراف کاهش می‌یابد، سنسور IAT سیگنال را به ماژول کنترل می‌دهد تا دمای هوای ورودی را تعیین کند.و عیوب زیر در سنسور دمای‌هوای ورودی به دلیل اتصالات سست ، زمین بد ، مقاومت زیاد در مدار یا باز شدن در مدار می تواند مربوط به یک سنسور IAT معیوب باشد.

علائم معیوب بودن :

  • باعث طولانی شدن زمان میل لنگ موتور می‌شود.
  • عملکرد شروع موتور سرد کاهش یافته‌است.
  • باعث کاهش مصرف سوخت می‌شود.

 عناوین دیگر سنسور :

  •  IAT
  •  ورودی
  •  دما هوای محیط

اگر عملکرد موتور دیزل شما کاهش یافته‌باشد ، می تواند یک حسگر IAT کثیف باشد. توصیه می‌کنیم قبل از تعویض ، که سنسور دمای‌هوای ورودی خود را تمیز کنید تا عملکرد موتور افزایش یابد.که این می‌تواند مسافت پیموده شده سوخت و توان تولید موتور شما را بهبود بخشد. ما متوجه شده‎‌ایم که پس از تمیز کردن کامل می‌شود.

این چند مورد از پیشرفتهای احتمالی است که هنگام نصب یک سنسور IAT جدید مشاهده خواهید کرد:

  1. بهبود عملکرد در عملکرد کلی موتور.
  2. کاهش درجه حرارت گازهای خروجی.
  3. افزایش سوخت و قدرت پس از تمیز کردن کربن از سنسور IAT.

این می تواند قدرت قبلی موتور و سطح خروجی سوخت را بازیابی کند. در اکثر موتورهای دیزلی از سنسور دمای‌هوای ورودی نیز به عنوان یک سنسور دمای محیط یاد می شود.

انواع : 

1-سنسور دما‌هوای‌ ورودی کاترپیلار

سنسور دمای هوای ورودی کاترپیلار - ماه صنعت انرژی

2-سنسور دمای‌هوا‌ ورودی ام تی یو

سنسور دمای هوای ورودی MTU - ماه صنعت انرژی

3-سنسور دمای‌هوا‌ ورودی پرکینز

سنسور دمای هوای ورودی پرکینز - ماه صنعت انرژی

4-سنسور دمای‌هوا‌ ورودی ولوو

سنسور دمای هوای ورودی

5-سنسور دمای‌هوای ورودی کامینز

سنسور دمای هوای ورودی