در حال نمایش 9 نتیجه

سنسور سطح آب :

در این بخش اطلاعاتی را درمورد سنسور سطح آب در اختیارتان قرارمیدهیم . 

سنسور سطح آب - ماه صنعت انرژی

یکی از حفاظت های  دیزل  ژنراتور ، آلارم پایین بودن سطح کولنت‌است که از آن برای هشدار‌دادن به اپراتور استفاده‌می‌شود. سطح مایع خنک کننده (آب رادیاتور) معمولاً توسط سنسور نصب‌شده در رادیاتور کنترل‌می‌شود و معمولاً درجه حرارت کولنت نیز به طور جداگانه ، توسط آن در اندازه گیری‌می‌شود.

سنسور سطح خنک کننده :

یک تجهیز حفاظتی رادیاتور است که برای نظارت بر آن، در سیستم خنک کننده موتور دیزل استفاده می‌شود و به طور معمول در بالای مخزن رادیاتور بسته‌شده‌است، که به صورت سوئیچ عمل‌کرده و دارای دو حالت باز یا بسته‌است . تولید کنندگان دیزل ژنراتور یا تولید کنندگان رادیاتور سطح مناسب کولنت (آب رادیاتور) را تعیین‌می‌کنند تا چه زمانی باید موتور خاموش‌شود که از بروز مشکلات یا خراب‌شدن جلوگیری‌کند.

سنسور ها اغلب به جای تولید‌کننده ژنراتور، به عنوان یک وسیله استاندارد حفاظتی ، توسط سازنده موتور دیزل  ارائه‌می‌شوند.

انواع :

دو نوع مختلف متداول وجود دارد. ساده ترین سنسور  شناور( فلوتر ) است که با بالا آمدن یا پایین آمدن مایع ، شناور تغییر حالت‌می‌دهد. نوع دوم نوع خازنی‌است.

بررسی :

برای بررسی بیشتر به یک مولتیمتر جهت خواندن مقاومت و ولتاژ نیاز‌است. که در نوع اول با استفاده از بیز چک مولتی متر بررسی‌کنید که مدار باز یا بسته‌است. در صورت عدم وجود خطا (یعنی سطح خنک کننده خوب است) باید باز‌باشد و در زمان خطا بسته‌می‌شود. می‌توانید ، سنسور سطح را بیرون آورده و بازو را به بالا و پایین حرکت‌دهید تا عملکرد آن بررسی‌شود.

نوع دوم 

اگر سیستم در حال استفاده از اتصال زمین برای تنظیم است ، می‌توانید آن را مانند نوع اول اندازه‌گیری‌کنید و دوباره‌می‌توانید :

با فرو بردن در مایع و دوباره خارج کردن آن آن را تست‌کنید. برای ولتاژ می توانید ولتاژ بین خروجی و پین های ورودی را اندازه‌گیری‌کنید. گرمای بیش از حد موتور یکی دیگر از نشانه های بروز مشکل در سنسور‌است. گرمای بیش از حد موتور میتواند به دلیل انواع مختلفی ایجاد‌شود ، معمولاً به هیچ سنسوری مربوط‌‌نمی‌شود. اما اگر اضافه دما مربوط به سطح خنک کننده‌باشد ، احتمالا نشانه ای از بروز مشکل‌است.

معرفی برخی انواع  :

1- سنسور سطح‌آب ام تی یو

سنسور سطح آب ام تی یو

2-سنسور سطح‌آب پرکینز

سنسور-سطح-آب-رادیاتور-پرکینز (2)

3- سنسور سطح‌آب کاترپیلار

سنسور-سطح-آب-کاترپیلار-300x300

4- سنسور سطح‌آب کامینز

سنسور-سطح-آب-کامینز-1-300x300

5-سنسور سطح‌آب ولوو

سنسور-سطح-آب-دیزل-ژنراتور1-300x237