نمایش دادن همه 7 نتیجه

گاورنر 

governer دیزل ژنراتور

معنی گاورنر : گاورنر محرکی می باشد که میزان انتقال ماده یا شاره مولد یا ذخیره کننده انرژی، به درون محفظه احتراق یا محفظه توربین یا محفظه رکتور هسته ای را کنترل می کند و در نتیجه ، تولید توان یا میزان تبدیل توان، تغییر کرده، به کنترل ما در می آید. گاورنر ممکن است برای کنترل سرعت موتورهای دیزلی دور ثابت و متغیر یا سرعت گردش توربین نیروگاه برقی آبی یا در آسانسور استفاده شود.

هنگام روشن شدن موتور سوخت بیشتري به موتور می‌رساند. سرعت آرام موتور را کنترل کرده و مانع از خاموش شدن آن می‌شود. دور بیشینه موتور را محدود کرده و از کارکرد موتوردردور بالاجلوگیري می‌کند. دور موتور را تنظیم می‌کند. در هنگام نیاز به گشتاور بیشتر ، سوخت بیشتري به موتور می‌رساند.

governer دیزل ژنراتور

گاورنر ام تی یو

governer دیزل ژنراتور

پرکینز

governer دیزل ژنراتور

کاترپیلار

governer دیزل ژنراتور

کامینز

governer دیزل ژنراتور

ولوو

governer دیزل ژنراتور