در حال نمایش 9 نتیجه

گاورنر دیزل ژنراتور 

در این بخش قصدداریم درمورد governer دیزل ژنراتور اطلاعاتی را در اختیارتان قراردهیم . 

تعریف گاورنر 

گاورنر دیزل ژنراتور محرکی می باشد که میزان انتقال ماده یا شاره مولد یا ذخیره کننده انرژی، به درون محفظه احتراق یا محفظه توربین یا محفظه رکتور هسته ای را کنترل می کند و در نتیجه ، تولید توان یا میزان تبدیل توان، تغییر کرده، به کنترل ما در می آید. گاورنر ممکن است برای کنترل سرعت موتورهای دیزلی دور ثابت و متغیر یا سرعت گردش توربین نیروگاه برقی آبی یا در آسانسور استفاده شود.

هنگام روشن شدن موتور سوخت بیشتري به موتور می‌رساند. سرعت آرام موتور را کنترل کرده و مانع از خاموش شدن آن می‌شود. دور بیشینه موتور را محدود کرده و از کارکرد موتوردردور بالاجلوگیري می‌کند. دور موتور را تنظیم می‌کند. در هنگام نیاز به گشتاور بیشتر ، سوخت بیشتري به موتور می‌رساند.

گاورنر ام تی یو
پرکینز
کاترپیلار
کامینز
ولوو