تجهیزات اندازه گیری تابلویی

تجهیزات اندازه گیری تابلویی، وسایل اندازه گیری الکتریکی هستند که در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات دارای انواع و کاربرد های گوناگون هستند که باتوجه به نیاز سیستم و کارایی مورد نظر، انتخاب می شوند. دستگاه هاي اندازه گيري كه در تابلوهاي فرمان استفاده می شوند عبارتند از: ترانسفورماتور جريان (C.T)، ترانسفورماتور ولتاژ(P.T)، آمپرمتر، ولت متر، فركانس متر و غیره.

وظیفه این تجهیزات، اندازه گیری و نمایش مقادیر پارامتر های الکتریکی است که امکان تصمیم گیری صحیح توسط اپراتور را فراهم می کنند. استفاده از این نوع تجهیزات، تاثیر بسزایی در کنترل و مدیریت دارد.