در حال نمایش 3 نتیجه

جمع کننده ترانس جریان چیست؟

جمع کننده ترانس جریان با دریافت خروجی ترانسفورماتور جریان چندگانه توسط ترانسفورماتور منفرد، خروجی های متعدد را به یک خروجی تبدیل می کند. این تجهیز پیچیدگی اندازه گیری، هزینه نصب تجهیزات متعدد، هزینه سیم کشی و غیره را کاهش می دهد. خروجی CT اصلی، از فیدرهای مختلف به ترانسفورماتور مشترک داده می شود. مجموع خروجی ترانسفورماتور اصلی برابر با خروجی جمع کننده ترانسفورماتور جریان است.

نحوه محاسبه بار برای جمع کننده ترانس جریان

برای محاسبه بار نیاز است که ابتدا منظور خود را از بار مشخص کنیم. بار برابر با خروجی VA یک ترانسفورماتور است.

فرض کنید سه CT اصلی داریم:

CT1: 400/1 A، 10 VA

CT2: 200/1 A، 5 VA

CT3: 100/1 A، 3 VA

جمع کننده ترانس برابر با VA 18=10+5+3 یا بالاتر از  18 ولت آمپر  است که نسبت آن می بایست  1/700 آمپر باشد.

نکته: تمام ترانسفورماتورها باید جریان ثانویه یکسانی داشته باشند، در غیر این صورت نمی‌توانیم نتیجه دقیقی از جمع کننده CT بدست آوریم.

در صورت عدم وجود ترانسفورماتور تک جریان در سمت منبع، نباید در ترمینالی که CT در دسترس نیست، جمعپر انجام شود. از مهم ترین شرکت های تولید کننده جمع کننده ترانسفورماتور جریان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مگ الکتریک
  • هریس
  •  برنیکا
  •  و اشنایدر

تجهیزات اندازه گیری تابلویی

جمع کننده ترانس جریان برند برنیکا

تجهیزات اندازه گیری تابلویی

جمع کننده ترانس جریان برند هریس

تجهیزات اندازه گیری تابلویی

جمع کننده ترانس جریان برند مگ الکتریک