فیلتر هارمونیک (Harmonic Filter)

فیلتر هارمونیک، دستگاه و تجهیزی برای کاهش هارمونیک‌ها به محدوده قابل قبول، طبق استانداردهای موجود در یک سیستم قدرت است. این فیلتر در نقاط استراتژیک مدار عملیاتی برای حذف یا کاهش اعوجاج هارمونیک و تشدید (رزونانس) استفاده میشود.

به طور کلی، اعوجاج هارمونیک میتواند به دلیل اضافه‌جریان داخل و خارج از لوازم الکتریکی ایجاد شود. فیلترهای هارمونیک از هارمونیک‌های زیاد و آسیب تجهیزات جلوگیری میکنند و هزینه‌های عملیاتی را کاهش میدهند. بنابراین، از این تجهیزات در صنایع مختلف مانند گرمایش و تهویه هوا، نفت، گاز، معدن، فاضلاب و… برای جلوگیری از آسیب قطعات یا کاهش هزینه مصرف برق مصرف‌کنندگان عمده استفاده میشود. فیلتر هارمونیک را می‌توان با مجموعه‌ای از قطعات الکترونیکی مختلف مانند مقاومت‌ها، خازن‌ها و سلف‌ها برای جلوگیری از جریان‌های هارمونیک غیرضروری و انتقال آن‌ها به زمین طراحی کرد. این فیلترها عمدتاً برای جلوگیری از هارمونیک‌های فرکانس‌های خاصی طراحی شده‌اند که بزرگ‌تر از فرکانس اصلی هستند. کار اصلی این تجهیز کاهش اعوجاج از طریق انحراف جریان‌های هارمونیک در خطوطِ با امپدانس کمتر است.

هارمونیک چیست ؟

هارمونیک‌ها، مؤلفه‌هایی با فرکانس متفاوت و بالاتر از فرکانس اصلی شکل موج ولتاژ یا جریان در سیستم های قدرت هستند که به عنوان نویز در خطوط برق در نظر گرفته میشوند. هارمونیک ها از المان های ناخواسته در سیستم قدرت هستند که در اثر عواملی مانند بارهای غیرخطی شبکه برق به وجود می‌آیند.

اغلب، هارمونیک‌های موجود در سیستم قدرت را می‌توان به دو نوع هارمونیک ولتاژ و هارمونیک جریان دسته‌بندی کرد. حذف هارمونیک‌ها در سیستم‌های قدرت با استفاده از فیلتر هارمونیک انجام می شود که بسیار مهم و ضروری است، چراکه در صورت عدم حذف، نیاز به طراحی مجدد اتصالات موجود برای کنترل بارهای غیرخطی است که عملاً ناممکن بوده و هزینه‌های بسیار زیادی به همراه دارد.

شرکت های تولید کننده فیلتر هارمونیک

از مهم ترین شرکت های تولید کننده فیلتر هارمونیک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– PARS SHREEM

– پرتو خازن (PKC)

– فراکوه

– لیفاسا

برخی از محصولات این شرکت ها عبارتند از:

– 25 کیلووار پارس – سیم پیچ آلومینیوم

–  50 کیلووار پارس – سیم پیچ مسی

–  خازنی 50 کیلووار 14درصد فراكوه

– خازنی 25 کیلووار-7 درصد فراكوه

-وخازنی 50 کیلووار-7درصد- PKC

– خازنی 25 کیلووار-14درصد- PKC

– خازنی 50 کیلووار-14درصد

-وخازنی 12.5 کیلووار-7درصد

و غیره؛