در حال نمایش 4 نتیجه

سنسور فتوالکتریک چیست؟

سنسور فتوالکتریک وسیله‌ای‌است‌که تفاوت سطح نور دریافتی از منبع نور را تشخیص‌می‌دهد و از یک منبع نور، یک تقویت‌کننده، مبدل سیگنال و یک خروجی تشکیل‌شده‌است.

اصول کار سنسور فتوالکتریک

حسگرهای فوتوالکتریک با تبدیل تغییرات شدت نور به تغییر در سیگنال‌های الکتریکی کنترل‌می‌شوند. فرستنده به سمت هدف نشانه می‌رود و یک پرتو نور از خود ساطع‌می‌کند. به طور کلی، پرتو نور از منابع نورنیمه هادی، دیودهای ساطع‌کننده نور (LED)، دیودهای لیزر و دیودهای ساطع مادون قرمز ساطع‌می‌شود.پرتو بدون وقفه تابیده می‌شود (یا عرض پالس تغییرمی‌کند). گیرنده از فتودیود، فوتوترانزیستور و فتوسل تشکیل شده‌است. در مقابل گیرنده، عناصر نوری مانند لنز و دیافراگم تعبیه شده‌است. پشت آن نیز یک مدار تشخیص قراردارد که سیگنال معتبررا فیلتر کرده و اعمال می‌کند. علاوه براین، صفحات انتشار و فیبرهای نوری در عناصر ساختاری سوئیچ فوتوالکتریک وجود دارد.

انعکاس‌دهنده مثلثی یک دستگاه انتقال جامد است. از مواد انعکاسی هرمی مثلثی کوچکی تشکیل شده‌است که می‌تواند پرتو را از صفحه انعکاسی با دقت بسیار بازگرداند که اهمیت بسیاری دارد. همچنین، می تواند زاویه انتشار را در محدوده 0 تا 25 درجه با محور نوری تغییر دهد.