1-بیمتال چیست ؟

برای حفاظت از موتورھای الکتریکی در مقابل اضافه بار از بیمتال یا رله ھای حرارتی استفاده می‌شود.اساس کار این رله ھا بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در روش مستقیم، بر اثر عبور جریان از بیمتال، دو فلز گرم می‌شوند و طول آنھا افزایش می‌یابد. از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است، دو فلز با ھم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می‌شوند که در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکتھا باز و مدار قطع می‌شود.

بیمتال- ماه صنعت انرژی

در مورد گرمایش غیر مستقیم، نوار دو فلزی در تماس نزدیک با هادی حامل جریان در داخل رله قرار می گیرد. گردش جریان بیش از حد به موتور، هادی و در نتیجه نوار دو فلزی را گرم می کند. از این رو، هادی باید عایق باشد تا جریانی از نوار عبورنکند.

قسمت‌های مختلف یک رله حرارتی عبارتند از :

  • تیغه‌ھای اتصال به کنتاکتور
  • ترمینال‌ھای اتصال به کابل موتور ترمینال مشترک مدار فرمان
  • پیچ تنظیم جریان
  • ترمینال‌ھای باز و بسته مدار فرمان
  • پیچ تغییر وضعیت
  • دکمه برگشت وضعیت

2- شرکت‌های تولیدکننده بیمتال

از شرکت‌های تولیدکننده می‌توان به اشنایدر، هیوندای، زیمنس، لواتو، هیمل، ،LS، پارس فانال، چانت و غیره اشاره کرد. برخی از محصولات این شرکت‌ها عبارتند از:

بیمتال زیمنس 3RU2126-4EB0 تنظیمات 27 : 32

بیمتال اشنایدر مدل LR9F5369 تنظیمات 90 : 150

وبیمتال پارس فانال PFR150 تنظیمات 100 : 150

بیمتال هیمل HDR63212 تنظیمات 9 : 12

بیمتال‌لواتو PF380650 تنظیمات 4 : 6.5

و غیره

در صورت نیاز به هریک از تجهیزات برق صنعتی می‌توانید با ما در شرکت ماه صنعت انرژی تماس بگیرید.

راه‌های ارتباطی ما:

تلفن: 65030549-021

ایمیل: info@mahsanat.com