در حال نمایش 9 نتیجه

آمپرمتر

آمپرمتر یا آمیتر (Ammeter) بنا به تعریف ابزاری‌است که به منظور اندازه‌گیری جریان مدار استفاده‌می‌شود. واحد اندازه‌گیری جریان الکتریکی آمپر (A)می‌باشد. تجهیزاتی که جریان‌های کوچکتر را اندازه‌گیری می‌کنند با نام میلی‌آمپرمتر و میکرو‌آمپرمتر شناخته‌می‌شوند. عملکرد آمپرمتر‌های اولیه تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین بوده‌است. در اواخر قرن نوزدهم میلادی عملکرد آمپرمتر‌ها توسعه پیدا‌کرد به صورتی که قادر به اندازه گیری دقیق جریان سیستم‌های قدرت در هر وضعیتی بودند.

انواع 

آمپرمترها را می‌توان از نظر مکانیزم عملکرد به انواع زیر تقسیم‌کرد:

  1. آمپرمترسیم پیچ متحرک Moving coil
  2. آهنربای متحرک Moving magnet
  3. الکترودینامیکی Electrodynamic
  4. آهن متحرکMoving iron
  5. سیم داغ Hot wire
  6. دیجیتالی Digital
  7. انتگرالی (Integrating)