در حال نمایش 9 نتیجه

ارت سنج

ابزاری که برای اندازه‌گیری مقاومت زمین به کار می رود، به عنوان ارت سنج  یا تستر زمین شناخته‌می‌شود. کلیه تجهیزات سیستم قدرت از طریق الکترود زمین به زمین متصل‌می‌شوند. این عمل تجهیزات و پرسنل را در برابر جریان خطا محافظت‌می‌کند. بدین ترتیب که، جریان خطا از طریق الکترود زمین، به زمین می‌رسد و از این طریق تجهیزات را از آسیب محافظت‌می‌کند. الکترودهای زمین، ولتاژ بالای تجهیزات را که ناشی از نوسانات صاعقه و افزایش ولتاژ است، کنترل می‌کنند.

ساختار ارت سنج

تستر زمین در واقع از یک ژنراتور با محور دستی استفاده‌می‌کند. معکوس‌کننده جریان چرخشی و یکسو‌کننده دو بخش اصلی ارت سنج هستند. معکوس‌کننده جریان و یکسو‌کننده بر روی شفت ژنراتور DC نصب شده‌اند. یکسو‌کننده در DC عامل اصلی عملکرد در‌دستگاه ارت سنج‌است. دارای دو کموتاتور به همراه معکوس‌کننده و یکسو‌کننده جریان‌است.

هر کموتاتور از چهار جاروبک ثابت تشکیل شده‌است. کموتاتور وسیله ای است که برای تبدیل جهت گردش جریان استفاده‌می‌شود. و به صورت سری به آرمیچر ژنراتور متصل‌می‌شود.از جاروبک‌ها برای انتقال نیرو از قسمت‌های ثابت به قسمت‌های متحرک دستگاه‌استفاده‌می‌شود. چیدمان جاروبک‌ها را می‌توان به گونه ای انجام داد که پس از چرخش کموتاتور به طور متناوب به یکی از بخش‌ها متصل شوند. جاروبک‌ها و کموتاتورها همیشه به یکدیگر متصل هستند.