در حال نمایش 9 نتیجه

متر لیزری

متر لیزری برای تعیین دقیق فاصله یک جسم از جسم دیگر بدون تماس استفاده‌می‌شود، این کار با استفاده از لیزر انجام می‌شود. این فاصله سنج های لیزری اغلب در بخش صنعتی و به ویژه در مشاغل مربوط به ساخت و ساز مانند نجاری، سنگ تراشی یا قفل سازی استفاده‌می‌شود. این فاصله‌سنج‌های لیزری به دلیل سهولت استفاده و دقت بالا در نتایج ثبت‌شده،  در مشاغل مهم استفاده‌می‌شوند.

مترهای لیزری با یک لنز لایکا عرضه‌می‌شوند.

آنها می توانند اندازه گیری کنند، قرائت ها را ذخیره کنند و سطح را تعیین کنند و سپس حجم یا ارتفاع را روی صفحه نمایش خود نشان دهند.

  • مترلیزری AEG
  • مترلیزری کنزاکس
  • بوش
  • هیوندای
  • کرون
  • نوا
  • رونیکس
  • ماکیتا
  • دیوالت

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

متر لیزری AEG

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

متر لیزری کنزاکس

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

متر لیزری هیوندای

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

متر لیزری کرون

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

متر لیزری نوا

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

متر لیزری بوش

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

متر لیزری رونیکس

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

متر لیزری ماکیتا

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

متر لیزری دیوالت