در حال نمایش 5 نتیجه

خدمات سرویس و نگهداری

خدمات سرویس و نگهداری که توسط شرکت ماه صنعت انرژی انجام‌میشود شامل موارد زیر است :

  • سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور
  • سرویس‌و نگهداری دیتاسنتر
  • سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور
  • نگهداری تابلوبرق

تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور ، بازدید ماهانه دیزل ژنراتور میباشد که توسط افراد متخصص انجام‌میشود. تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور به منظور آماده به کار نگهداشتن دیزل ژنراتور و جلو گیری از خرابی اساسی دیزل ژنراتور باید انجام گردد. وگرنه ممکن‌است پس از مدتی کوتاه دیزل ژنراتور شما از کار بیافتد.

عمل سرویس و تعمیر و نگهداری ژنراتور را سرسری نگیرید. چراکه در امور سرویس و نگهداری ، بسیار دیده ایم که مشکلی در دیزل ژنراتور بوجودآمده که از نظر افراد مهم نبوده ولی ما میدانستیم که اگر دیزل ژنراتور فقط چند ساعت با آن خرابی کار میکرد امکان‌داشت موتور آن بسوزد. لذا بخاطر صرف هزینه ای اندک سرنوشت ژنراتور خود را به خطر نیاندازید.

ما آماده ایم تا به اپراتور دیزل ژنراتور شما آموزش سرویس و نگهداری بدهیم تا این کار را خودتان بر عهده بگیرید.

تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور

مراحل تعمیر و نگهداری یک دیزل ژنراتور: راهنمایی‌های پیشگیرانه تعمیر و نگهداری برای دیزل ژنراتور ، مولد برق بدون وقفه ای را فراهم می‌کند که بی ضرر و سازگار برای تمام نیازهای موردنظراست. در طول زمانی که از دیزل ژنراتور استفاده میکنیم ، سیستم اگزوز، سیستم سوخت، سیستم برق باطریDC و موتور ، نیاز به نظارت دقیق ، جهت هر گونه نشتی که می‌تواند باعث وقوع خطر شوددارد.

سرويس‌ و‌ نگهدارى سیستم روغنکاری دیزل ژنراتور:

جهت انجام تعمیر و نگهداری همواره از دستوالعمل نگهداری و آیین نامه ایمنی دیزل ژنراتور پیروی‌کنید. روغن موتور باید در حالی که موتور را در فواصل منظم خاموش می‌کنیم، چک‌کرده و در صورت پایین‌بودن سطح آن ، روغنی با همان کیفیت و نام تجاری ، اضافه‌کنیم تا سطح روغن تا حد امکان نزدیک به علامت full روی گیج روغن‌بیاید.

اگر سطح روغن کمتر از حد مناسب باشد دمای آن بالا‌رفته و موتور جوش می‌آورد.

(اینها نکاتی‌است که فقط افراد متخصص با تجربه و دانش بالا میدانند.)