نمایش 1–12 از 23 نتیجه

دیزل ژنراتور ولوو

دیزل ژنراتور ولوو

دیزل ژنراتور و انواع آن

 موتور ژنراتورهای برق بر حسب کاربرد عموما به دسته های زیر تقسیم می شوند:

 •  استندبای یا اضطراری
 •  پرایم
 •  دائم کار

دیزل ژنراتور اضطراری:

کارایی ژنراتور اضطراری در هنگامی است که برق شبکه قطع می شود. در این شرایط دیزل ژنراتور اضطراری به عنوان پشتیبان وارد مدار شده و به طور موقت و با حداکثر توان، برق مورد نیاز سیستم را تامین خواهد کرد مانند تامین برق اضطراری مناطق مسکونی و بیمارستان ها.

دیزل ژنراتور پرایم:

ژنراتورهایی که برای کار در مدت زمان بیشتری از ژنراتور های استندبای طراحی شده اند و از ویژگی های آنها لود ثابت با توان کمتر از 75٪ می باشد.مثلا در مواقعی که برق شهر به دفعات زیاد و یا به مدت طولانی قطع می شود یا در مناطقی که برق شهر در دسترس نیست و باید به طور پیوسته از ژنراتور استفاده گردد مانند اکتشاف معادن و کمپ ها.

دیزل ژنراتور دائم کار:

مولدهای دائم یا کانتینیوس برای استفاده دائم و بدون وقفه طراحی و تولید شده اند. مانند تامین برق دائمی دیتا سنتر ها.

توضیحات تکمیلی دیزل ژنراتور:

دیزل ژنراتور را می توان از جمله اختراعات بسیار مهم و کاربردی در صنعت برق بشمار آورد که بوجود آورنده تحولات عظیمی در این صنعت بوده است. این دستگاه به عنوان یک تولید کننده برق نقش پر رنگی در صنایع مختلف ایفا می کند. اگر بخواهیم به زبانی ساده تعریفی از دیزل ژنراتور، که با نام موتور برق نیز شناخته می شود داشته باشیم، می توانیم بگوییم منبعی برای تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی است.که عموماً به عنوان منبع تغذیه جایگزین، جهت تولید برق در موارد بحرانی و اضطراری کاربرد دارد.

انواع دیزل ژنراتور ولوو

 TAD530GE

 • موتور دیزلیTAD530GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 • 89 کیلووات (121 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 95 کیلو وات (129 اسب بخار)

دیزل ژنراتور ولوو TAD530GE

 TAD531GE

 • موتور دیزلیTAD531GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • 1500 دور در دقیقه
 • 97 کیلووات (132 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 101 کیلو وات (137 اسب بخار)

دیزل ژنراتور ولوو TAD531GE

 TAD532GE

 • موتور دیزلیTAD532GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • 1500 دور در دقیقه
 • 129 کیلووات (175 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 136 کیلو وات (185 اسب بخار)

فروش دیزل ژنراتور ولوو TAD532GE

 TAD731GE

 • موتور دیزلیTAD731GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 •  1500 دور در دقیقه
 • 153 کیلووات (208 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 163 کیلو وات (222 اسب بخار)

دیزل ژنراتور ولوو TAD731GE

 TAD732GE

 • موتور دیزلیTAD732GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • 1500 دور در دقیقه
 • 179 کیلووات (243 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 197 کیلو وات (268 اسب بخار)

دیزل ژنراتور ولوو TAD732GE

 TAD733GE

 • موتور دیزلیTAD733GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 •  1500 دور در دقیقه
 • 195 کیلووات (265 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 214 کیلو وات (292 اسب بخار)

دیزل ژنراتور ولوو TAD733GE

 TAD734GE

 • موتور دیزلیTAD734GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 • 250 کیلووات (340 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 263 کیلو وات (357 اسب بخار)

فروش دیزل ژنراتور ولوو TAD734GE

 TAD720GE

 • موتور دیزلیTAD720GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 • 153 کیلووات (209 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 163 کیلو وات (222 اسب بخار)

 TAD940GE

 • موتور دیزلیTAD940GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 • 265 کیلووات (355 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 273 کیلو وات (366 اسب بخار)

دیزل ژنراتور ولوو TAD940GE

 TAD941GE

 • موتور دیزلیTAD941GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 • 323 کیلووات (439اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 344کیلو وات (468 اسب بخار)
 •  ISO 3046

دیزل ژنراتور ولوو TAD941GE

TAD1341GE

 • موتور دیزلی TAD1341GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 • 308 کیلووات (419 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 335 کیلو وات (456 اسب بخار)
 •  ISO 3046

دیزل ژنراتور ولوو  TAD1341GE

 TAD1342GE

 • موتور دیزلیTAD1342GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 • 343 کیلووات (466 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 395 کیلو وات (537 اسب بخار)
 •  ISO 3046

دیزل ژنراتور ولوو TAD1342GE

 TAD1343GE

 • موتور دیزلیTAD1343GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 • 366 کیلووات (498 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 406 کیلو وات (522 اسب بخار)
 •  ISO 3046

دیزل ژنراتور ولوو TAD1343GE

 TAD1344GE

 • موتور دیزلیTAD1344GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 • 399 کیلووات (543 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 449 کیلو وات (611 اسب بخار)
 •  ISO 3046

دیزل ژنراتور ولوو  TAD1344GE

 TAD1345GE

 • موتور دیزلیTAD1345GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 • 441 کیلووات (600 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 449 کیلو وات (611 اسب بخار)
 •  ISO 3046

دیزل ژنراتور ولوو  TAD1345GE

 TAD1241GE

 • موتور دیزلی TAD1241GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 •  ISO 3046

دیزل ژنراتور ولوو  TAD1241GE

 TAD1242GE

 • موتور دیزلی TAD1242GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 •  ISO 3046

دیزل ژنراتور ولوو  TAD1242GE

 TAD1641GE

 • موتور دیزلیTAD1641GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 • 441 کیلووات (600 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 449 کیلو وات (611 اسب بخار)
 •  ISO 3046

دیزل ژنراتور ولوو  TAD1641GE

 TAD1642GE

 • موتور دیزلیTAD1642GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 • 565 کیلووات (768 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 604 کیلو وات (821 اسب بخار)
 •  ISO 3046

دیزل ژنراتور ولوو  TAD1642GE

 TAD1643GE

 • موتور دیزلی TWD1643GE  یک موتور قدرتمند ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مناسب ست های دیزل ژنراتور (تولید توان الکتریکی) است.
 • دیزل ژنراتور ولوو 1500 دور در دقیقه
 • 613 کیلووات (834 اسب بخار)
 • 1800 دور در دقیقه 674 کیلو وات (917 اسب بخار)
 •  ISO 3046

دیزل ژنراتور ولوو  TWD1643GE

 TD120A