نمایش 1–12 از 29 نتیجه

روغن دنده خودرو

روغن دنده خودرو، مایعی برای روانکاری قطعات متحرک جعبه دنده‌است. این روغن در جعبه فرمان خودرو، گیربکس و دیفرانسیل استفاده‌می‌شود. و بر اساس ترکیبات ارگانوسولفور و مواد افزودنی با فشار زیاد طراحی شده‌است.

روغن چیست؟

روغن، ترکیبی از دو مولفه بنام ،روغن پایه و افزودنی‌ است، که که گاهی اوقات روانکار نیز نامیده می‌شود. ترکیب پیچیده آن به تجهیزات و دستگاه ها کمک می‌کند، تا بتوانند عملکرد صحیحی داشته‌باشند.

در حقیقت، استفاده از این مایع موجب روان سازی قسمت‌های متحرک موتور، کاهش حرارت و جذب ذرات معلق،  کاهش اصطکاک، فرسایش و سایش بین اجزای مکانیکی، می‌شود. عدم استفاده از روانکار باعث می‌شود که قطعات دستگاه خراب شوند، و پس از چندی آسیب جدی ببینند. بنابراین می بایست در انتخاب و تعویض آن  بسیار توجه کرد.

انواع روغن

مطابق آنچه گفته‌شد، تمام تجهیزاتی که دارای قطعات مکانیکی هستند به روانکاری نیا‌ز دارند. از انواع روانکار می‌ توان به موارد زیر اشاره کرد: روغن خودرو، ترانس، انتقال حرارت، ماشین آلات کشاورزی، مصارف عمومی، موتور دریایی، هیدرولیک هوایی و غیره. در ادامه به توضیح روغن دنده خودرو و شرکت‌های تولید کننده این محصول می‌پردازیم.

روغن- ماه صنعت انرژی

از شرکت های تولید کننده و محصولات قابل عرضه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • روغن‌های موبیل ATF 220، موبیل‌لوب Mobilube HD 85W140 و موبیل‌لوب Mobilube LS 85W90
  • روغن‌های‌ایرانول AW ، 85W140 XP Plus ، 85W140 EP و 140 XP

VS 600

VS 500

SHC LS 75W90

LS 85W90

HD 85W90 A

HD 85W140

GX 80W90

GX 140

SHC 75W90

Trans SHC V30

ATF SHC

ATF-320

ATF 220

EP 80W

ایرانول AW

ATF-III Plus

ATF-III

AFT-II

 90 XP

85W90-XP Plus

85W90 XP

85W90-EP

85W140 XP Plus

85W140-XP

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

روغن موتور دنده خودرو موبیل Gearlube VS 600

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

روغن موتور دنده خودرو موبیل Gearlube VS 500

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

روغن دنده خودرو موبیل لوب Mobilube SHC LS 75W90

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

روغن دنده خودرو موبیل لوب Mobilube LS 85W90

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

روغن دنده خودرو موبیل لوب Mobilube HD 85W90 A

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

روغن دنده خودرو موبیل لوب Mobilube HD 85W140

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

روغن دنده خودرو موبیل لوب Mobilube GX 80W90

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

روغن دنده خودرو موبیل لوب Mobilube GX 140

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

روغن دنده خودرو موبیل لوب Mobilube 1 SHC 75W90

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

روغن دنده خودرو موبیل ترنس Trans SHC V30

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

روغن دنده خودرو موبیل ATF SHC

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

روغن دنده خودرو موبیل ATF 320