نمایش 1–12 از 21 نتیجه

فیلتر سوخت دیزل ژنراتور ولوو

با توجه به کیفیت بد سوخت دیزل به ویژه در ایران و اهمیت رسیدن سوخت به دور از هرگونه ناخالصی به موتور، فیلتر سوخت با داشتن محفظه‌ای با شبکه‌های سوراخ دار، و منافذ ریز می‌‌تواند از ورود آلودگی‌ها به سیلندر موتور جلوگیری کند. از مزیت‌های استفاده از یک فیلتر سوخت اصلی و استاندارد می‌توانیم به افزایش طول عمر سوزن انژکتور و پمپ سوخت اشاره‌کنیم.

فیلتر سوخت دیزل ژنراتور

به عنوان تعریفی برای فیلتر (فیلتر دیزل ژنراتور) می‌توان‌گفت فیلتر سبب رسیدن‌مواد خالص روغن ، سوخت ، آب و هوا به موتور دیزل ژنراتورمی‌شود. در واقع فیلتر به عنوان یک صافی برای دیزل ژنراتور عمل‌می‌کند که سبب گرفته شدن ناخالصی‌ها و آلودگی‌های مواد ورودی به موتور دیزل‌می‌شود. فیلترهای متفاوتی در دیزل ژنراتور وجوددارند که از جمله آن‌ها می‌توان به فیلترهای روغن ، فیلتر هوا ، فیلتر آب و فیلتر سوخت اشاره‌نمود. با تعویض به موقع فیلتر دیزل ژنراتور می‌توان استهلاک دستگاه را کاهش‌داد و در عوض راندمان سیستم را افزایش‌داد.

فیلتر سوخت دیزل ژنراتور ولوو

فیلتر سایر دیزل ژنراتور ها 0 ماه صنعت انرژی

فیلتر دیزل ژنراتور و دستور العمل تعویض آن :

  1. موتور را از زیر بار خارج و بعد از چند دقیقه کار کردن به صورت Off-Load خاموش کنید.
  2. جهت چرخش مایعات موتور را هفته ای یک بار روشن کنید.
  3. شرایط استاندارد استفاده از دستگاه : ۸ ساعت کارکرد ، ۲ ساعت خاموشی.
  4. هر ۱۰۰ ساعت کار کرد دستگاه ، روغن و فیلتر روغن تعویض شود.
  5. هر دو بار تعویض فیلتر روغن ، فیلتر گازوئیل تعویض شود.
  6. هر ۵۰ ساعت کارکرد فیلتر هوا بادگیری و هر سه بار تعویض فیلتر روغن ، فیلتر هوا تعویض گردد.
  7. هر دو بار تعویض فیلتر گازوئیل ، فیلتر آب تعویض گردد.
  8. موتور را هنگام زیر بار بودن خاموش نکنید.

20976003 

TAD-1642GE

8193841 

TAD-1242GE

8193841 

TAD-1241GE

20976003 

 TAD-1345GE

20976003

TAD-1641GE

20976003 

 TAD-1344GE

20976003 

TAD-1343GE

20976003 

TAD-1342GE

20976003 

 TAD-1643GE

3825133 

TAD-732GE

3825133

TAD-731GE

3825133 

TAD-532GE

3825133 

TAD-531GE

3825133 

TAD-530GE

3825133 

TAD-733GE

20998805 

TAD-734GE

466987 

TAD-120A

3825133 

TAD-720GE

20976003 

TAD-940GE

20998367 

 TAD-941GE

فیلتر سوخت دیزل ولوو