لرزه گیر :

در بازار صنعتی ایران به این محصول، نامهای دیگری نظیرلرزه گیر موتور ، ضربه گیر لاستیکی، لاستیکی، دمپر لاستیکی، بالشتک لاستیکی نیز گفته میشود . ضربه گیر دیزل ژنراتور معمولا مابین دیزل ژنراتور در زیر پایه های دیزل و ژنراتور و برروی شاسی دیزل ژنراتور قرار میگیرد تا حداکثر ارتعاشات کارکرد سیستم دیزل ژنراتور را جذب کند .

انواع آن زیر دستگاه دیزل ژنراتور نصب میگردد و منجر به کاهش انتقال ارتعاشات دیزل ژنراتور به زمین و فوندانسیون میگردد. با توجه به ابعاد و وزن انواع دیزل ژنراتور لرزه گیر های دیزل ژنراتور در شکلها و ابعاد گوناگون طراحی و ساخته میشوند . پارامتر اصلی در انتخاب سایزضربه گیر لاستیک لرزه گیر زیر شاسی دیزل ژنراتور میزان وزن دیزل ژنراتور میباشد.

 لوله

لوله

دیزل ژنراتور 

 تک فنری

لرزه گیر MS2000 چهار فنر

چهار فنری MS1600

لرزه گیر MS2000 چهار فنر

ضربه گیر چهار فنری MS2000

لرزه گیر MS2000 چهار فنر

دو فنری MS600

دو فنری

دو فنری MS800 

دو فنری

 اگزوز دیزل ژنراتور

لرزه گیر اگزوز دیزل ام تی یو

پمپ 

لرزه گیر پمپ

 چیلر

لرزه گیر

 کمپرسور 

لرزه گیر کمپرسور