لرزه گیر 

در بازار صنعتی ایران به این محصول، نامهای دیگری نظیرلرزه گیر موتور ، ضربه گیر لاستیکی، لاستیکی، دمپر لاستیکی، بالشتک لاستیکی نیز گفته میشود . ضربه گیر دیزل ژنراتور معمولا مابین دیزل ژنراتور در زیر پایه های دیزل و ژنراتور و برروی شاسی دیزل ژنراتور قرار میگیرد تا حداکثر ارتعاشات کارکرد سیستم دیزل ژنراتور را جذب کند .

انواع آن زیر دستگاه دیزل ژنراتور نصب‌میگردد و منجر به کاهش انتقال ارتعاشات دیزل ژنراتور به زمین و فوندانسیون میگردد. با توجه به ابعاد و وزن انواع دیزل ژنراتور لرزه گیر های دیزل ژنراتور در شکلها و ابعاد گوناگون طراحی و ساخته میشوند . پارامتر اصلی در انتخاب سایزضربه گیر لاستیک لرزه گیر زیر شاسی دیزل ژنراتور میزان وزن دیزل ژنراتور میباشد.

 لوله

دیزل ژنراتور 

 تک فنری

چهار فنری MS1600

ضربه گیر چهار فنری MS2000

ضربه گیر 4 فنری - ماه صنعت انرژی

دو فنری MS600

دو فنری MS800 

ضربه گیر 2 فنری - ماه صنعت انرژی

 اگزوز دیزل ژنراتور

پمپ 

 چیلر

 کمپرسور